Phim video clipTìm theo thời lượng: 

» » Phim video clip Tiếng Việt. Nhạc: Lê Tâm, thơ: Lưu Quang Vũ. Biểu diễn: Ngô Hồng Quang

Video liên quanDesktop | Lên đầu